Unik mkt limiterad Warlock boxWarlock boxen innehåller alla tre Warlock filmerna en authentic replica av det fängsel Warlock (Julian Sands) bar i första filmen.

Vill du också bli en stolt ägare av denna unika box kontakta då Chamber of Horror (se seanceblogg länkar)

RSS 2.0